Van Gevelsteen tot Edelsteen

Als eerste uiting van haar bestaan heeft de stichting ter gelegenheid van Open Monumentendag 2016 een publicatie in druk uitgegeven getiteld Van Gevelsteen tot Edelsteen; wandelend langs Utrechtse goud- en zilvernijverheid (ISBN 978-90-809328-9-0). Deze publicatie betreft een wandeling door de Utrechtse binnenstad langs historische locaties waar in het verleden goud- en zilversmeden waren gevestigd of tegenwoordig nog werkzaam zijn. De publicatie is door het publiek en in de media goed ontvangen.

De publicatie is te bestellen door overmaking van € 7,50 op rekening NL84SNSB0939040611 t.n.v. Stichting Sieraden van Utrecht te Utrecht. Vergeet bij uw bestelling niet uw adres te vermelden!

collect_2016-7
Collect 2016-7