Bestuur

Het bestuur van Stichting Sieraden van Utrecht is als volgt samengesteld:

  • Karin Wichers (voorzitter)
  • Janjaap Luijt (secretaris-penningmeester)
  • Robean Visschers
  • Ronald Kuijer
  • Maja Houtman

Bij gebrek aan middelen om er een professioneel secretariaat op na te kunnen houden, voert het bestuur actief verschillende taken en activiteiten uit. De leden van het bestuur ontvangen voor die verrichte werkzaamheden geen beloning (art. 4.8 van de statuten). Binnen de stichting heeft geen enkele persoon doorslaggevende zeggenschap. Aldus kan geen enkele persoon beschikken over de tegoeden van de stichting als ware het eigen vermogen.