Herstarten van activiteiten

Tijdens het Coronajaar 2021 en de eerste helft van 2021 heeft de stichting geen activiteiten kunnen ontplooien. We hopen dit gemis in de tweede helft van het jaar goed te maken. De agenda zal weer gevuld worden met exposities en evenementen waarbij Utrechtse goud- en zilversmeden bij zijn betrokken.