Kwab in het Rijksmuseum

Van 30 juni tot en met 16 september 2018 toont het Rijksmuseum in ruim honderd kunstwerken de hoogtepunten van dit ‘Dutch Design’ van de Gouden Eeuw in de tentoonstelling “KWAB – Design in de eeuw van Rembrandt”. De tentoonstelling besteedt uitgebreid aandacht aan de kwabstijl: de belangrijkste en meest sensationele bijdrage die Nederland heeft geleverd aan de ontwikkeling van de interieurkunst in Europa. Het was de uit Utrecht afkomstige zilversmid Paulus van Vianen die met deze stijl begon en zijn broer Adam die de meest uitgesproken kan in kwab-stijl vervaardigde. Zij genoten in hun tijd een ongekende status en zetten de trend in Engeland, Duitsland en Frankrijk.

Bezoek
Met een groep van acht belangstellenden bracht Sieraden van Utrecht een bezoek aan de tentoonstelling. De aanwezigen kregen uitleg over het werk van de zilversmeden Paulus en Adam van Vianen en hun navolgers. Sommige voorwerpen leidden tot verbazing over de wijze waarop vakgenoten uit vroeger tijden dit soort werk hadden kunnen maken.
Het bezoek aan de bijzondere tentoonstelling werd in het museumcafé afgesloten met een drankje en een hapje.