Activiteiten

Ten behoeve van de realisatie van haar doelstelling organiseert de stichting exposities en bijeenkomsten en publiceert zij, zowel in druk als via social media, over de goud- en zilvernijverheid in het verleden, het heden en in de toekomst.