Jaarverslag

Conform artikel 15 van de statuten liep het eerste boekjaar van de stichting vanaf de oprichting in september 2016 tot ultimo 2017. Over deze periode zijn het eerste jaarverslag en de eerste jaarrekening vastgesteld. Deze zijn te downloaden met onderstaande hyperlink (de jaarrekening is opgenomen op de laatste pagina’s).

klik om te downloaden

Beleidsplan

In een beleidsplan heeft het bestuur van Stichting Sieraden van Utrecht het actuele beleid en het beleid voor de korte termijn vastgelegd. Het beleidsplan 2018 heeft het bestuur vastgesteld in haar vergadering van 6 november 2017. Het beleidsplan wordt jaarlijks geƫvalueerd en indien nodig aangepast.

klik om te downloaden