Over ons

Stichting Sieraden van Utrecht heeft ten doel het promoten van het goud- en zilversmidsambacht in het algemeen en in de gemeente Utrecht in het bijzonder, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:

  • het organiseren van bijeenkomsten;
  • het organiseren van exposities;
  • het uitgeven van publicaties;
  • het samenwerken met andere organisaties, waar dit het doel kan dienen, en het verrichten van al zodanige rechtmatige activiteiten die nodig, nuttig of wenselijk zijn voor het bevorderen, tot stand brengen of bereiken van de doelstellingen van de stichting.

De stichting kent geen winstoogmerk en de met activiteiten behaalde opbrengsten komen volledig ten goede aan de doelstelling. Inkomsten komen ten goede aan projecten ter realisatie van de doelstelling en de beheerskosten. Geen enkele persoon kan beschikken over de tegoeden van de stichting als ware het eigen vermogen. De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden volledig belangeloos en ontvangen daarvoor dan ook geen enkele beloning.

Stichting Sieraden van Utrecht streeft naar transparantie en conformeert zich daarom vrijwillig aan de verplichtingen die de belastingdienst stelt aan een algemeen nut beogende instelling. Dit zijn het publiceren op haar website van de volgende stukken: