Publicaties

Een middel voor de verspreiding van de liefde voor én kennis over de goud- en zilversmidsnijverheid in Utrecht is het (doen) publiceren van artikelen over het verleden, het heden en de toekomst dit ambacht, zowel in druk als via social media.

  • Van Gevelsteen tot Edelsteen
    Als eerste uiting van haar bestaan heeft de stichting ter gelegenheid van Open Monumentendag 2016 een publicatie in druk uitgegeven getiteld Van Gevelsteen tot Edelsteen; wandelend langs Utrechtse goud- en zilvernijverheid. Deze publicatie betreft een wandeling door de Utrechtse binnenstad langs historische locaties waar in het verleden goud- en zilversmeden waren gevestigd of tegenwoordig nog werkzaam zijn.