Beste nieuwsbrieflezer,

Van 10 tot en met 27 mei vond de tentoonstelling Botanic Guardians, Schatten in de Botanische Tuinen plaats in de subtropische kassen van de Botanische Tuinen. Gedurende deze periode bezochten circa 4.000 bezoekers de tuin op de Uithof.
De deelnemende goud- en zilversmeden maakten voor de expositie sieraden en objecten gebaseerd op het thema 'Botanic Guardians'.
Bezoekers aan de expositie konden zich niet alleen vergapen aan al het moois dat ze er konden zien, ze konden er ook op stemmen. In totaal brachten 988 bezoekers hun stem uit op het sieraad of object dat hen het meeste aansprak. De verschillen tussen de verschillende sieraden waren minimaal. Uiteindelijk is de Publieksprijs 2018 met 97 stemmen toegekend aan de edelsmid Zita Jansen. Zij maakte voor de expositie Lux, een collier van 14K goud, zilver, citrien, rozenkwarts, lemonkwarts, prasoliet en bergkristal.

Onder de stemmers van een volledig ingevuld stemformulier zijn vijf prijzen verloot. De gelukkigen zijn inmiddels per email op de hoogte gesteld.

---

Meer donateurs gezocht

In de gemeente Utrecht wonen en werken ruim 100 goud- en zilversmeden. Zij houden een kostbaar ambacht in stand. Een ambacht dat uitsluitend kan blijven voortleven zolang kunstliefhebbers, verzamelaars en anderen de handgemaakte sieraden en voorwerpen verkiezen boven het machinaal vervaardigde massaproduct. Om de Utrechtse goud- en zilversmeden te steunen en hen in de gelegenheid te stellen zich te presenteren, is Stichting Sieraden van Utrecht opgericht. De stichting promoot het goud- en zilversmidsambacht in Utrecht. Ze tracht dit doel te bereiken door:
- het organiseren van bijeenkomsten;
- het organiseren van exposities;
- het uitgeven van publicaties.
Voor de bekostiging van haar projecten is de stichting afhankelijk van giften en donaties. Daarom wordt u van harte uitgenodigd een ambacht in de verdrukking een handje te helpen. Dit kan door onze website te bezoeken en zich aan te melden als donateur.
Vanzelfsprekend hebben donateurs een streepje voor en ontvangen zij als eerste uitnodigingen voor bijeenkomsten en exposities.

---