Nieuwsbrief

juli / augustus 2017

De zomervakanties beginnen de komende week en dus zal het land op een laag pitje doorsudderen. Desalniettemin wordt er ook hard gebrainstormd over activiteiten voor dit najaar. Een hobbel op de weg is dat de geplande expositie in de Kunstuitleen een jaar moet worden uitgesteld. Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte. Verder kijkt deze nog even terug naar een geslaagd project tijdens de Nationale Zilverdag, toen vier Utrechtse edelsmeden een stand van de stichting bezetten.

---

Wandeling voor donateurs

Zondag 13 augustus 2017
Vorig jaar verscheen de wandelgids Van Gevelsteen tot Edelsteen, waarin een geschiedenis van de Utrechtse goud- en zilversmeden wordt verteld aan de hand van nog zichtbare elementen in het straatbeeld. Speciaal voor de donateurs organiseert de stichting op zondag 13 augustus 2017 deze wandeling onder leiding van Robean Visschers en Janjaap Luijt. Deelname is kosteloos, doch voorbehouden aan donateurs. Aanmelden voor de wandeling of als donateur kan via de website.
Aanmelden

---

Aanvulling website

Aan de website van Sieraden van Utrecht wordt nog steeds gebouwd. Nieuw sinds deze week is een portaal dat doorverwijst naar websites van Utrechtse edelsmeden. De lijst is nog niet volledig en zal de komende tijd verder worden uitgebreid.
Utrechtse goud- en zilversmeden die nog niet reageerden op de oproep, maar wel graag opgenomen willen worden, kunnen dat nog steeds doorgeven.

---

Brand zet streep door plannen
In eerdere nieuwsbrieven en op de website is reeds een aantal keer een tentoonstelling aangekondigd, waarbij Kunstuitleen Utrecht en Stichting Sieraden van Utrecht een verbinding tot stand willen brengen tussen edelsmeden en de beeldende kunst. Helaas is de Kunstuitleen op 14 juni getroffen door brand in een opslagruimte achter het gebouw. Aanvankelijk bestond het idee dat de geplande opening van de tentoonstelling in november geen gevaar liep, maar de omvang van de (rook)schade bleek groter dan verwacht. Hoewel de Kunstuitleen hoopt binnenkort in een tijdelijk onderkomen weer bereikbaar is, kan de tentoonstelling waarbij Utrechtse edelsmeden zich zouden laten inspireren door werken uit de collectie dit jaar geen doorgang vinden. Maar uitstel betekent geen afstel: in 2018 gaat de expositie zeker door in een compleet vernieuwde Kunstuitleen.

meer...

---

... en wat nu in het najaar?

Toen tijdens de bespreking met de Kunstuitleen duidelijk werd dat de tentoonstelling in november niet door kan gaan, opperden de aanwezigen om een alternatief te bedenken. De deelnemers zijn hard aan het brainstormen en de mogelijkheden aan het onderzoeken. Meer over deze plannen in de volgende nieuwsbrief.

---

New Smiths under the Dome

Tijdens de Nationale Zilverdag 2017 in Schoonhoven stelde Stichting Sieraden van Utrecht een stand ter beschikking aan drie beginnende Utrechtse edelsmeden. Voor het project meldden zich er echter vier aan: Arthur Abeillé, Maja Badnjevic, Rose Blokhuis en Jacqueline Rodenburg. Om deelname door alle vier edelsmeden mogelijk te maken (het bestuur kon het niet over zijn hart krijgen er één te laten afvallen) werd een volledig paviljoen gehuurd. Dankzij het mooie weer werd de Nationale Zilverdag goed bezocht en konden de New Smiths under the Dome op een brede belangstelling rekenen. De reacties van het publiek en de deelnemende edelsmeden waren alle positief (al hadden de verkoopcijfers hoger mogen zijn). Hoewel het succes van deze activiteit zich moeilijk in concrete cijfers laat vastleggen, denkt het bestuur dat deze vorm van ondersteuning van (beginnende) Utrechtse goud- en zilversmeden in de toekomst voor herhaling vatbaar is.
Voor de gelegenheid had de stichting voor de deelnemers ansichtkaarten laten drukken die het publiek mee kon nemen. Geïnteresseerden kunnen een set van deze kaarten aanvragen bij de stichting of bij de afzonderlijke deelnemers.

---

Nog geen donateur?

Sieraden van Utrecht is voor haar financiering afhankelijk van giften, sponsoring en subsidies. Bijdragen van donateurs stellen de stichting in staat de Utrechtse edelsmeden een podium te verschaffen. Word daarom donateur en blijf op de hoogte van onze activiteiten. Daarmee steunt u de instandhouding van een kostbaar ambacht Als donateur ontvangt u uitnodigingen voor de vernissages van tentoonstellingen en andere bijeenkomsten en de mogelijkheid goudsmidsateliers te bezoeken.
Aanmelden als donateur, klik hier

---