Sieraden van Utrecht

Wie zijn we
Stichting Sieraden van Utrecht brengt de goud- en zilversmidsnijverheid in de regio Utrecht onder de aandacht van een breed publiek van kunstliefhebbers, historici, verzamelaars en andere belangstellenden, met als doel hen te betrekken en bekend te maken met de ontwikkelingen binnen dit unieke ambacht.

Waarom doen we dat
Sieraden van Utrecht probeert dit publiek van kunstliefhebbers, historici, verzamelaars en andere belangstellenden te bereiken om een ambacht in de verdrukking te steunen en te behouden voor de toekomst. Hiermee beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

Wat doen we
Sieraden van Utrecht organiseert:

  • tentoonstellingen in musea, de kunstuitleen en galeries.
  • bezoeken aan ateliers en werkplaatsen bij edelsmeden.
  • bezoeken aan sieradententoonstellingen onder leiding van een conservator of edelsmid.
  • ontmoetingen met Utrechtse edelsmeden.

Voor verdere verspreiding van de opgedane kennis en met het oog op de toekomst, leggen we een deel van deze activiteiten vast in publicaties.

Onze droom
Voor de toekomst onderzoekt de stichting de mogelijkheid een eigen expositieruimte in te richten in de Utrechtse binnenstad.


Berichten