Sieraden van Utrecht

Wie zijn we
Stichting Sieraden van Utrecht brengt de goud- en zilversmidsnijverheid in de regio Utrecht onder de aandacht van een breed publiek van kunstliefhebbers, historici, verzamelaars en andere belangstellenden, met als doel deze groep te betrekken en bekend te maken met de ontwikkelingen binnen dit unieke ambacht.

Waarom doen we dat
Sieraden van Utrecht probeert dit publiek van kunstliefhebbers, historici, verzamelaars en andere belangstellenden te bereiken om een ambacht in de verdrukking te steunen en te behouden voor de toekomst. Hiermee beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

Wat doen we
Sieraden van Utrecht organiseert:

 • tentoonstellingen in musea, de kunstuitleen en galeries.
 • bezoeken aan ateliers en werkplaatsen bij edelsmeden.
 • bezoeken aan sieradententoonstellingen onder leiding van een conservator of edelsmid.
 • ontmoetingen met Utrechtse edelsmeden.

Voor verdere verspreiding van de opgedane kennis en met het oog op de toekomst, leggen we een deel van deze activiteiten vast in publicaties.

Onze droom
Voor de toekomst onderzoekt de stichting de mogelijkheid een eigen expositieruimte in te richten in de Utrechtse binnenstad.


Berichten

 • Sieraden in de Kunstuitleen

  In de laatste week van oktober heeft het bestuur van Sieraden van Utrecht overleg gehad met de Kunstuitleen in Utrecht om in 2017 samen een expositie te vullen met sieraden van Utrechtse edelsmeden. Beide partijen denken nu na over een ...

 • Nacht van het Zilver

  De organisatie van de Nacht van het Zilver heeft Sieraden van Utrecht uitgenodigd tijdens de Nacht van het Zilver op 10 december in de voormalige Raadszaal van het Stadhuis van Schoonhoven een expositie in te richten. Met fairtrade ...

 • Van Gevelsteen tot Edelsteen

  Als eerste uiting van haar bestaan heeft de stichting ter gelegenheid van Open Monumentendag 2016 een publicatie in druk uitgegeven getiteld Van Gevelsteen tot Edelsteen; wandelend langs Utrechtse goud- en zilvernijverheid (ISBN 978-90-809328-9-0). Deze publicatie betreft een wandeling door de ...